4 – Simulació d’una anàlisi d’orina

4
En aquest equip es realitza una anàlisi de mostres d’orina simulada amb la finalitat que els alumnes comprenguin els procediments utilitzats en les anàlisis reals, i del potencial d’aquests tipus d’anàlisis com una eina per al diagnòstic de malalties.

L’anàlisi es porta a terme afegint reactius a una mostra d’orina, els quals reaccionaran amb les substàncies de l’orina d’una manera observable i proporcionaran l’evidència necessària per identificar aquestes substàncies.

Els alumnes analitzaran el pH, la densitat, la glucosa, els fosfats i els clorurs d’una mostra d’orina simulada. L’equip inclou tots els reactius, però caldrà disposar d’un recipient resistent a la calor, una font de calor (bec de bunsen per exemple) i tubs d’assaig.

Nota: L’orina de l’equip és una simulació. Per fer-ho s’utilitzen substàncies innòcues.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES.