Impacte

Des de l’any 1989 fins l’actualitat més de 228.000 alumnes de més de 1.500 centres d’ensenyança primària i secundària, i més de 9.000 han utilitzat els mòduls d’APQUA.

En aquest període s’han realitzat més de 330 cursos de formació amb una assistència total de més de 6.400 docents.

EN L’ESTAT ESPANYOL

EN EL MÓN

Aplicació i difussió | Contactes | SEPUP

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

APQUA cada any realitza un informe de les activitats dels últims 5 cursos escolars. Es pot descarregar, fent clic a la imatge.