Membres i col·laboradors

Xavier Farriol, director (2014- )
Magda Medir, directora (1994-2010), directora del Programa Escolar (1989-1994) i assessora (2010- )
Francesc Giraltdirector (1989-1994) i assessor (1994- )
Tània Gumídirectora (2010)
Manuel Sanromà, director (2010-2014)
Herbert D. Thier, director fundador de SEPUP i assessor d’APQUA
Barbara Nagle, directora de SEPUP i assessora d’APQUA
Carles Lozano, coordinador
Anna Teresa Coll, personal cientificotècnic
Víctor Molina, personal cientificotècnic

Montserrat Abelló, col·laboradora científica
Francisco Manuel Bueno, col·laborador científic
Jon Landabidea, col·laborador científic
Robert M. Gilabert, col·laborador científic
Santiago Rodríguez, col·laborador científic
Imma Ros, col·laboradora científica
Luis Zaballos, col·laborador científic