71 – El model molecular de l’ADN i la seva replicació

71
Els alumnes construeixen el seu propi model d’ADN i el poden retorçar fins a formar la doble hèlix característica. Amb aquest equip poden construir fàcilment vuit segments esglaonats d’ADN segons el model proposat per Watson i Crick al 1953. Els components estan fets de plàstic de diferents colors (codificats), que s’acoblen i desacoblen fàcilment. El model que s’aconsegueix és extremadament flexible i es pot retorçar fins aconseguir la forma d’hèlix.

Amb l’equip es poden construir 12 models d’ADN. Les bases piriminídiques nitrogenades (citosina i timina) estan fabricades proporcionalment en longitud i diàmetre respecte a les bases púriques nitrogenades (adenina i guanina) i s’ajunten amb un simple enllaç d’hidrogen. El monosacàrid desoxiribosa té la forma de pentàgon que representa la seva estructura molecular real. Aquest model en forma d’hèlix es pot separar fàcilment i permet als alumnes realitzar la replicació d’un tros d’ADN.

Els 12 models d’ADN es poden ajuntar per construir un model d’ADN gegant que pot ser de nou enrotllat.

EQUIP COMPLET PER A 24 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.